Η σημασία των διαγωνισμάτων και της επικοινωνίας για τους μαθητές.

Για την επιτυχία ενός μαθητή στις Πανελλαδικές εξετάσεις υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν  καθοριστικό ρόλο και συμβάλλουν στη σωστή αφομοίωση της ύλης αλλά και στην καλή  ψυχολογία του μαθητή. Δύο από αυτούς είναι τα συχνά διαγωνίσματα και η τακτική επικοινωνία καθηγητών – μαθητών και γονέων. Keep reading →

Η σωστή προσέγγιση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεση)

Το μάθημα της Έκθεσης είναι ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα, στο οποίο οι μαθητές εξετάζονται από τα πρώτα χρόνια του Γυμνασίου έως και την τάξη της Γ΄ Λυκείου σε Πανελλαδικό πια επίπεδο. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη τη σωστή και ολοκληρωμένη διδασκαλία του μαθήματος από έμπειρους καθηγητές. Keep reading →