Φιλοσοφία

Αντιμετωπίζουμε τον κάθε μαθητή ως ξεχωριστή προσωπικότητα. Συμβάλλουμε στο να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις δυνατότητές του και μέσα από τη συνεργασία μας να καταφέρει να επιτύχει τους στόχους του.

 • Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή (έως 4 ατόμων) με μαθητές της ίδιας δυναμικότητας, ώστε να παρέχεται ουσιαστικότερη βοήθεια από τον καθηγητή προς κάθε μαθητή.
 • Οι μαθητές καλούνται καθημερινά να λύσουν ασκήσεις τις οποίες διορθώνουμε, επισημαίνοντας τις παραβλέψεις. Το κλειδί των γνώσεων είναι η συνεχής εξάσκηση σε όλα τα επίπεδα δυσκολίας!
 • Ολοκληρώνοντας κάθε ενότητα, γίνεται επανάληψη στην οποία ελέγχουμε την πληρότητα των γνώσεων του μαθητή. Οι μαθητές γράφουν συχνά τεστ πάνω στο μάθημα της ημέρας και επίσημα διαγωνίσματα.
 • Ενισχύουμε τη μαθησιακή διαδικασία με την παροχή εκπαιδευτικών βιβλίων, τυπολόγιων και χρήσιμων επισημάνσεων για κάθε μάθημα, που βοηθούν στην αφομοίωση και κατανόηση της ύλης.
 • Πραγματοποιούνται δύο επίσημες ενημερώσεις γονέων στη διάρκεια του έτους, ενώ οι καθηγητές είναι σε θέση να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο των μαθητών καθημερινά.
 • Παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση για κάθε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε ο μαθητής να γνωρίζει τις δυνατότητες που του προσφέρονται για σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση.
 • Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τα μαθήματα βαρύτητας της Γ’ Λυκείου από τη Β’ Λυκείου εξασφαλίζοντας τόσο το προβάδισμα στην ύλη όσο και την καλύτερη αφομοίωση.
 • Στοχεύοντας στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, χρησιμοποιούμε το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα υπολογισμού μορίων το οποίο υποδεικνύει τις καλύτερες επιλογές πανεπιστημιακών σχολών.
 • Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στη ψυχολογία των μαθητών μας συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένο ψυχολόγο, βοηθώντας τους μαθητές να νοιώσουν σίγουροι, να πιστεύουν στις ικανότητες τους, να διαχειριστούν το άγχος των εξετάσεων και να βελτιώσουν την απόδοσή τους.
 • Στοχεύοντας στο να βοηθήσουμε τους μαθητές μας στην σωστή επιλογή επαγγέλματος, πραγματοποιούμε συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού και τεστ ατομικών και επαγγελματικών κλίσεων με ατομικά ραντεβού, παρουσία των γονέων.
 • Παρέχουμε εξειδικευμένα τεστ, με στόχο οι μαθητές να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των επιλογών τους, ανακαλύπτοντας σε βάθος τις κλίσεις και τις δυνατότητές τους αλλά και τα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν.