Ανθρώπινο Δυναμικό

Αναγνωρίζουμε ότι οι μαθητές αποτελούν τους πρωταγωνιστές στην προσπάθεια τους για την εισαγωγή τους σε Ανώτατα και Ανώτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή Στρατιωτικές Σχολές, όμως είναι σημαντικό σε αυτή τους την προσπάθεια να έχουν δίπλα τους καταξιωμένους και έμπειρους καθηγητές. Οι καθηγητές του Κέντρου Διδασκαλίας Ιδιαιτέρων Μαθημάτων είμαστε υπεύθυνα δίπλα στους μαθητές σε όλα τα στάδια της προσπάθειάς τους με ένα δοκιμασμένο σύστημα εκπαιδευτικών πρακτικών και επιλογών που περιλαμβάνει

 • συστηματική καθοδήγηση για μελέτη,
 • κάλυψη κενών,
 • γραπτές δοκιμασίες,
 • διαχείριση του χρόνου,
 • συνεχή συνεργασία και ενημέρωση.

Οι συνεργάτες μας είναι καθηγητές έμπειροι στα αντικείμενά τους, με διαρκή ενημέρωση σε σεμινάρια γνωστικού και παιδαγωγικού περιεχομένου, οι οποίοι συνεργαζόμενοι με τους συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας ακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών και κάνουν πράξη την τέχνη του δασκάλου καθημερινά

 • στην παράδοση του μαθήματος,
 • στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του κάθε μαθητή χωριστά,
 • στην οργάνωση επαναληπτικών παρουσιάσεων των μαθημάτων,
 • στη σύνταξη διαγωνισμάτων.

 

Διεύθυνση σπουδών

 

Διδακτικό προσωπικό

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

 • Χαμπαρίδης Σωτήρης
 • Συγούρα Δώρα
 • Ιωαννίδου Σοφία
 • Τσαφαρίδου Μέλη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

 • Ιωαννίδου Στεφανία
 • Μουλάκη Ζαφειρούλα
 • Παπαδοπούλου Σοφία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • Αποστολίδου Ειρήνη

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 • Κωτσέλη Βέρα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 • Ιωαννίδου Λία

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ

 • Τσιακμάκης Απόστολος
 • Αγγελίδης Άγγελος