Α’ Λυκείου – Τμήματα Υποδομής

Η Α’ Λυκείου αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο μαθητής θα "κτίσει" το γνωστικό του οικοδόμημα. Tα θέματα των Πανελληνίων των τελευταίων ετών ισχυροποιούν την πρότασή μας για μια συνολική αντιμετώπιση των Λυκειακών τάξεων.

Θέτουμε λοιπόν τον πρώτο θεμέλιο λίθο σε υψηλό επίπεδο, ο οποίος είναι σημαντικός τόσο γι’ αυτήν την τάξη, όσο και για τις επόμενες, και φυσικά για την είσοδο του μαθητή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση ή στις Στρατιωτικές Σχολές.

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών
Α’ Λυκείου
Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική & Χημεία 3