Γυμνάσιο

Είναι γνωστό ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν ένα ιδιαίτερα βεβαρημένο ωράριο λόγω των πολλών εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους. Γι’ αυτό το λόγο, προτείνουμε ένα ευέλικτο πρόγραμμα για την ομαλή και αποτελεσματική φοίτηση των μαθητών στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Παράλληλα όμως δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις γνώσεις και στα "εφόδια" που πρέπει ο μαθητής να αποκτήσει και τα οποία θα είναι απαραίτητα για όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής του.

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών
Α’ Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 2

 

Β’ Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 2
Φυσική & Χημεία 1

 

Γ’ Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
Φυσική & Χημεία 1