Υπολογισμός Μορίων

 

Μέσω αυτής της εφαρμογής, κάθε υποψήφιος μπορεί να υπολογίσει τα μόρια που συγκεντρώνει σε κάθε επιστημονικό πεδίο, με βάση τη βαθμολογία του.

Συμπληρώστε τους βαθμούς των βασικών μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού σας και των μαθημάτων επιλογής σας και δείτε τα μόρια που συγκεντρώνετε σε κάθε ένα επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχετε πρόσβαση.

Θυμηθείτε ότι το επόμενο σημαντικό σας βήμα είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού σας δελτίου, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσετε την είσοδο σας στη σχολή που επιθυμείτε. Οι υπεύθυνοι σπουδών του Κέντρου Διδασκαλίας Ιδιαιτέρων Μαθημάτων είμαστε πλάι σας, παρέχοντας σας πληροφορίες και έμπρακτη υποστήριξη στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού σας, στο τελευταίο αυτό στάδιο με το οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων.