Υπολογισμός Μορίων

Κάθε σχολή / τμήμα ορίζει τους συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα.

Για να υπολογίσετε τα μόρια σας για μία σχολή θα πρέπει:

  1. Να πολλαπλασιάσετε τον συντελεστή βαρύτητας που ορίζει η συγκεκριμένη σχολή για ένα μάθημα με το βαθμό σας στο μάθημα αυτό. Θα πρέπει να το κάνετε αυτό για κάθε μάθημα.
  2. Τα γινόμενα που υπολογίσατε στο προηγούμενο βήμα για τα 4 μαθήματα του πεδίου σας (ΓΕΛ) ή της ειδικότητας σας (ΕΠΑΛ) και όσα ειδικά μαθήματα απαιτούνται για τη συγκεκριμένη σχολή (κανένα, ένα ή δύο), θα πρέπει να τα αθροίσετε.
  3. Το άθροισμα του προηγούμενου βήματος το πολλαπλασιάζετε με το 100 και έχετε τα μόρια σας για το συγκεκριμένο τμήμα.

Καθώς η διαδικασία υπολογισμού των μορίων εισαγωγής για κάθε υποψήφιο έχει γίνει πιο σύνθετη, στο Κέντρο Διδασκαλίας Ιδιαιτέρων Μαθημάτων εγκαταστήσαμε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εργαλείο για όλα όσα χρειάζεται ο υποψήφιος από την προετοιμασία του για τις Πανελλαδικές μέχρι το μηχανογραφικό του και την εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο πρόγραμμα – οδηγό έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές που θα υπάρχουν φέτος στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των Διαφορετικών Συντελεστών Βαρύτητας, Βασικών & Ειδικών Μαθημάτων, ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ενώ υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και μεταβολών στα δεδομένα της πρόσβασης και το πληροφοριακό υλικό που αφορούν στον κάθε υποψήφιο.

Ο ΟΔΗΓΟΣ περιλαμβάνει:

  • ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την Πρόσβαση, τις Πανελλαδικές και το Μηχανογραφικό.
  • ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ μέσω της οποίας διαμορφώνεται το προσωπικό σχέδιο πρόσβασης του υποψηφίου και προσαρμόζεται στις επιλογές του με βάση τους βαθμούς του.

Έτσι μαζί με τους μαθητές μας βλέπουμε συγκεντρωμένα και διαχειριζόμαστε όλα τα δεδομένα πρόσβασης και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κάνουν οι υποψήφιοι τις σωστές επιλογές στο μηχανογραφικό τους.