ΕΠΑΛ

Η επιλογή του Επαγγελματικού Λυκείου επιτρέπει στους μαθητές να συνδυάσουν τη γενική παιδεία με την τεχνική επαγγελματική γνώση.

Στις δύο πρώτες τάξεις του Επαγγελματικού Λυκείου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία των Μαθηματικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας καθώς είναι τα μαθήματα που εξετάζονται και σε πανελλαδικό επίπεδο.

Έπειτα στη Γ’ τάξη, και αφού ο μαθητής έχει επιλέξει την ειδικότητα που θα ακολουθήσει, το πρόγραμμα προσαρμόζεται με βάση τα μαθήματα της ειδικότητάς του, έχοντας πάντα ως βάση τα Μαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα.

Οι επιδόσεις του στα παραπάνω μαθήματα είναι σημαντικό να είναι υψηλές, καθώς έχουν μεγάλο συντελεστή βαρύτητας.

Τέλος, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας περιλαμβάνει πια και την εξέταση κειμένου Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, με τις αντίστοιχες ερωτήσεις

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών
Α’ Λυκείου
Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 2

 

Β’ Λυκείου
Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 2

 

Γ’ Λυκείου
Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 2
Μαθήματα ειδικότητας *

* Η επιλογή ειδικότητας από το μαθητή καθορίζει και τα υπόλοιπα μαθήματα που θα διδαχθεί καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους.