Β’ Λυκείου – Τμήματα Θεμελίωσης

Πατώντας με ασφάλεια στη βάση που χτίσαμε στην Α’ Λυκείου θεμελιώνουμε το μαθησιακό μας οικοδόμημα στην τάξη της Β’ Λυκείου, μια τάξη με μεγαλύτερη σύνθεση γνώσεων, υψηλότερης πολυπλοκότητας θέματα, ποικιλομορφίας μαθημάτων και εν τέλει μιας τάξης στη διάρκεια της οποίας αρχίζουν να «ξεκαθαρίζουν» σιγά-σιγά οι βλέψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των μαθητών.

  • Στην κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών προτείνουμε, πέρα των ωρών των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών, την εισαγωγή της Ιστορίας κατεύθυνσης με στόχο την καλύτερη δυνατή αφομοίωση του μαθήματος για την επόμενη τάξη.
  • Στον τομέα των Ιατρικών Σπουδών προτείνουμε η Βιολογία κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου να εισαχθεί στο πρόγραμμα μετά τα Χριστούγεννα, διότι είναι μάθημα στο οποίο κυριαρχεί η ανάγκη για πολύ υψηλές επιδόσεις.
  • Για τους μαθητές που θα επιλέξουν τον τομέα της Οικονομίας και Πληροφορικής στην Γ’ τάξη, προτείνουμε την εισαγωγή 1 ώρας προετοιμασίας των αντίστοιχων μαθημάτων με στόχο τη βαθύτερη αφομοίωση της ύλης.
Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών
Β’ Λυκείου – Γενικής Παιδείας
Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα & Γεωμετρία 3
Φυσική & Χημεία 3

 

Β’ Λυκείου – Θετικές Σπουδές
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά * 2
Φυσική * 2
Βιολογία κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου ** 1
Αρχές Οικονομικές Θεωρίας & Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ’ Λυκείου ** 2

* Η ύλη ολοκληρώνεται εγκαίρως ώστε να ξεκινήσει η ύλη της Γ’ Λυκείου.

** Για όσους επιλέξουν το μάθημα ή την αντίστοιχη κατεύθυνση, μετά τα Χριστούγεννα.

 

Β’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Σπουδές
Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία * 3
Λατινικά 1
Ιστορία κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου ** 1

* Η ύλη ολοκληρώνεται εγκαίρως ώστε να ξεκινήσει η ύλη της Γ’ Λυκείου.

** Για όσους επιλέξουν το μάθημα, μετά τα Χριστούγεννα.