Β’ Λυκείου – Τμήματα Θεμελίωσης

Πατώντας με ασφάλεια στη βάση που χτίσαμε στην Α’ Λυκείου θεμελιώνουμε το μαθησιακό μας οικοδόμημα στην τάξη της Β’ Λυκείου, μια τάξη με μεγαλύτερη σύνθεση γνώσεων, υψηλότερης πολυπλοκότητας θέματα, ποικιλομορφίας μαθημάτων και εν τέλει μιας τάξης στη διάρκεια της οποίας αρχίζουν να “ξεκαθαρίζουν” σιγά-σιγά οι βλέψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των μαθητών.

  • Στον προσανατολισμό Ανθρωπιστικών Σπουδών προτείνουμε, πέρα των ωρών των Αρχαίων Ελληνικών, την εισαγωγή της Ιστορίας προσανατολισμού και των Λατινικών με στόχο την καλύτερη δυνατή αφομοίωση των μαθημάτων για την επόμενη τάξη.
  • Στον τομέα των Σπουδών Υγείας προτείνουμε η Βιολογία προσανατολισμού και η Χημεία προσανατολισμού Γ’ Λυκείου να εισαχθούν στο πρόγραμμα μετά τα Χριστούγεννα, διότι είναι μαθήματα στα οποία κυριαρχεί η ανάγκη για πολύ υψηλές επιδόσεις.
  • Για τους μαθητές που θα ακολουθήσουν τις Θετικές Σπουδές, προτείνουμε την εισαγωγή της Χημείας προσανατολισμού Γ’ Λυκείου για την εξοικείωση των μαθητών με την ύλη του μαθήματος.
  • Για τους μαθητές που θα επιλέξουν την ομάδα προσανατολισμού των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στην Γ’ τάξη, προτείνουμε την εισαγωγή μίας ώρας προετοιμασίας των μαθημάτων Ανάπτυξης Εφαρμογών και Αρχών Οικονομικής Θεωρίας αντίστοιχα.
Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών
Β’ Λυκείου – Γενικής Παιδείας
Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα & Γεωμετρία 3
Φυσική & Χημεία 3

 

Β’ Λυκείου – Θετικές Σπουδές
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά * 2
Φυσική * 2
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ **
Θετικών Σπουδών
Χημεία 1
Σπουδών Υγείας
Βιολογία 1
Χημεία 1
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Ανάπτυξη Εφαρμογών 1
ΑΟΘ (Οικονομία) 1

* Η ύλη ολοκληρώνεται εγκαίρως ώστε να ξεκινήσει η ύλη της Γ’ Λυκείου.

** Για όσους επιλέξουν τα μαθήματα ή τον αντίστοιχο προσανατολισμό, μετά τα Χριστούγεννα.

 

Β’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Σπουδές
Μαθήματα Ώρες
Αρχαία (2 ώρες άγνωστο – 1 ώρα γνωστό ή γραμματική) * 3
Λατινικά * 2
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ **
Ιστορία προσανατολισμού 1

* Η ύλη ολοκληρώνεται εγκαίρως ώστε να ξεκινήσει η ύλη της Γ’ Λυκείου.

** Για όσους επιλέξουν το μάθημα, μετά τα Χριστούγεννα.