Γ’ Λυκείου – Τμήματα Ολοκλήρωσης

Η τάξη της Γ’ Λυκείου αποτελεί το τελικό και ουσιαστικότερο βήμα, ώστε να ολοκληρωθούν οι προσπάθειες των υποψηφίων για την εισαγωγή τους σε μια από τις σχολές που επιθυμούν.

Αναπόσπαστο κομμάτι για τη χρονιά αυτή αποτελεί η οργάνωση:

  • Της ύλης για την έγκαιρη ολοκλήρωση της και την έναρξη των επαναλήψεων.
  • Των διαγωνισμάτων για την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών.
  • Των επαναλήψεων και της ολοκλήρωσής τους.
  • Του ελέγχου των μαθητών και την τυχόν ανάγκη επιπλέον βοήθειας.
  • Της ενημέρωσης των γονέων, όσον αφορά την πορεία των παιδιών τους, αλλά και η ανάγκη υλικής, ηθικής και ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών.

Παράλληλα, στο Κέντρο Διδασκαλίας Ιδιαιτέρων Μαθημάτων φροντίζουμε μέσα από οργανωμένες συναντήσεις να λύνονται τυχόν απορίες, οι μαθητές να εξετάζονται σε αυστηρά επιλεγμένα θέματα, ενώ με τη βοήθεια της επιπρόσθετης βοήθειας καθηγητών γίνεται ο έλεγχος των μαθητών. Στόχος είναι ο μαθητής από τη μία να κατανοήσει βαθύτερα τις έννοιες που πραγματεύεται το κάθε μάθημα και από την άλλη να εντρυφήσει σε αυτές.

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών
Γ’ Λυκείου – Γενικής Παιδείας
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1

 

Γ’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Σπουδές
Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 5
Κοινωνιολογία 2
Ιστορία 2

 

Γ’ Λυκείου – Θετικές Σπουδές
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 4
Φυσική 3
Χημεία 3

 

Γ’ Λυκείου – Σπουδές Υγείας
Μαθήματα Ώρες
Φυσική 3
Χημεία 3
Βιολογία 3

 

Γ’ Λυκείου – Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 4
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2