Βιολογία: 3 δυναμικά πεδία εξειδίκευσης

Εξειδικεύσεις στη Βιολογία
Η Βιολογία αποτελώντας την επιστήμη που μελετά τα φαινόμενα και τις διαδικασίες της ζωής, δηλαδή τους οργανισμούς στο περιβάλλον όπου ζουν, εστιάζει έμμεσα ή άμεσα σε πολύ μεγάλο βαθμό και στον ίδιο τον άνθρωπο. Υπό αυτή την έννοια, τα προγράμματα σπουδών των βιολογικών τμημάτων ασχολούνται με την μελέτη των οργανισμών, στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν στην επίλυση σχετικών θεμάτων, όπως της υγείας, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, του υποσιτισμού κ.α και δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο την επιστήμη της Βιολογίας ως διδακτικό αντικείμενο.

Για τους αποφοίτους των τμημάτων υπάρχουν δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης σε νοσοκομεία, σε φαρμακευτικές εταιρίες, σε βιοχημικά εργαστήρια. Χάρη στη διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει τα τμήματα Βιολογίας, οι πτυχιούχοι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και μια διαφοροποιημένη σταδιοδρομία με τις εξής εξειδικεύσεις:

Α. Βιοτεχνολογία
Η Βιοτεχνολογία αποτελεί έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο και σύνθετο επιστημονικό κλάδο που βασικό σκοπό έχει την ανάπτυξη νέων και προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών με την αξιοποίηση των επιτευγμάτων στον κλάδο της Βιολογίας. Η Βιοτεχνολογία εντοπίζεται πιο συγκεκριμένα στους τομείς της υγείας, βιομηχανίας, διατροφής, πρωτογενούς παραγωγής, ενέργειας, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής της σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, οι επιστήμονες που θα εξειδικευτούν στη Βιοτεχνολογία ερευνούν τομείς της επιστήμης που αφορούν στη γενετική και τις εφαρμογές της, στη μοριακή βιολογία και τα κυκλώματα γονιδίων στη βιολογία βιοσυστημάτων, στη λειτουργική γονιδιωματική, τη διαχείριση του γενετικού υλικού της πρωτογενούς παραγωγής μέσω της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA, τη συνθετική βιολογία και την κυτταρική μηχανική, τις βιοδιεργασίες , στη βιοενέργεια μέσω χρησιμοποίησης πράσινων οργανισμών κ.α.

Β. Μεταβολομική
Σύμφωνα με το ΜΙΤ η μεταβολομική είναι ανάμεσα στις 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιστήμες και η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στο χώρο της ιατρικής. Η μεταβολομική είναι η επιστημονική μελέτη των χημικών διεργασιών που περιλαμβάνουν μεταβολίτες. Συγκεκριμένα, είναι η «συστηματική μελέτη των μοναδικών χημικών δακτυλικών αποτυπωμάτων που αφήνουν πίσω τους συγκεκριμένες κυτταρικές διεργασίες», τη μελέτη των προφίλ μεταβολιτών των μορίων τους. Ο μεταβολισμός αντιπροσωπεύει τη συλλογή όλων των μεταβολιτών σε ένα βιολογικό κύτταρο, ιστό, όργανο ή οργανισμό, τα οποία είναι τα τελικά προϊόντα των κυτταρικών διεργασιών.
Στο πεδίο της ιατρικής, η μεταβολομική χρησιμοποιείται για να κατανοήσει τις διαδικασίες που συμβαίνουν μέσα στο σώμα και πώς αυτές επηρεάζουν την υγεία. Η μεταβολομική μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε ειδικότητα. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να εφαρμοστεί στην ογκολογία, στην ενδοκρινολογία, στην ρευματολογία και στα αυτοάνοσα νοσήματα. Μπορεί να εφαρμοστεί στην γυναικολογία και στην επιλογή ωαρίων και για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στην τεχνητή γονιμοποίηση. Με την μεταβολομική ιατρική λοιπόν, εντοπίζεται το πραγματικό αίτιο που προκαλεί ένα πρόβλημα υγείας. Η μεταβολομική έχει σημαντικές εφαρμογές σε πολλούς τομείς, όπως η ιατρική διάγνωση, η έρευνα για νέα φάρμακα, η διατροφή και η επιστήμη των τροφίμων, καθώς και η κατανόηση των μηχανισμών ασθενειών.

Γ. Περιβάλλον
Η επιστήμη της Βιολογίας στο περιβάλλον ασχολείται με τη μελέτη των οργανισμών στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την κατανόηση της βιοποικιλότητας, της κλιματικής αλλαγής και γενικότερα της οικολογίας. Πιο συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι των τμημάτων Βιολογίας μπορούν να εργαστούν στον κλάδο του περιβάλλοντος σε γραφεία μελετών με αντικείμενο την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων, μελέτες προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, καθώς και σε μελέτες αποκατάστασης του περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών. Τέλος, ένας ακόμα ενδιαφέρον κλάδος είναι η Οικολογική Βιογεωγραφία που επικεντρώνεται στα σημερινά είδη και οργανισμούς και προσπαθεί να προσδιορίσει τα πρότυπα εξάπλωσης σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις των οργανισμών με το περιβάλλον. Γίνεται λοιπόν, κατανοητό ότι η αξιοποίηση της επιστήμης της Βιολογίας είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στον τομέα της Οικολογίας και των Οικοσυστημάτων.

Σύνταξη: Λάζαρος Παπαδόπουλος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας
ΠΗΓΗ: https://employ.edu.gr/biologia-pedia-exidikeusis/