5+1 SOS Πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζεις εάν σκέφτεσαι να σπουδάσεις στα ΙΕΚ

Παραθέτουμε ακολούθως ορισμένες σημαντικές πληροφορίες σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για όσους ενδιαφέρονται για τα Δημόσια ΙΕΚ.

Εάν έχω εισαχθεί με το παράλληλο μηχανογραφικό σε μια ειδικότητα, μπορώ να υποβάλλω και τώρα αίτηση εγγραφής;
Ναι, μπορείς. Προσοχή όμως: Αν ήσασταν επιτυχών/ούσα στο παράλληλο μηχανογραφικό, θα πρέπει να εγγραφείτε εγκαίρως προκειμένου να κατοχυρώσετε την επιτυχία σας μέσω του παράλληλου και αν μετά είστε επιτυχών/ούσα και με στη διαδικασία επιλογής του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να επιλέξετε ένα τμήμα επιτυχίας: είτε να παραμείνετε στο τμήμα επιτυχίας του παράλληλου μηχανογραφικού είτε να διαγραφείτε από το τμήμα επιτυχίας του παράλληλου μηχανογραφικού και να εγγραφείτε στο νέο τμήμα επιτυχίας.

Σε πόσα Δημόσια ΙΕΚ μπορώ να καταθέσω αίτηση;
Μπορείτε να δηλώσετε το πολύ 5 ειδικότητες με τη σειρά προτεραιότητας που προτιμάτε. Βέβαια, η λειτουργία των τμημάτων/ειδικοτήτων σε κάθε ΙΕΚ θα γίνει, εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός εγγραφών καταρτιζόμενων.

Ως εργαζόμενος δεν μπορώ να παρακολουθώ εύκολα μαθήματα. Μπορώ να φοιτήσω σε Δημόσιο ΙΕΚ;
Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ γίνεται κατά κύριο λόγο το απόγευμα οπότε ενδεχομένως να μπορέσετε να το συνδυάσετε. Ωστόσο, για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να ενημερωθείτε από το Δημόσιο ΙΕΚ που σας ενδιαφέρει.

Είμαι Απόφοιτος ΕΠΑΛ. Έχω κάποια διαφορά έναντι κάποιου που τελείωσε Γενικό Λύκειο;
Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που θέλουν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο σε συναφή ειδικότητα με του πτυχίου τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση απ’ ευθείας στο Ι.Ε.Κ. στο οποίο λειτουργεί σε Γ’ εξάμηνο η ειδικότητα που επιθυμούν. Εάν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. δεν επιθυμούν εγγραφή απευθείας στο Γ’ εξάμηνο συναφούς ειδικότητας, συνεχίζουν τη διαδικασία συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης για επιλογή σε Α’ εξάμηνο, σε οποιαδήποτε ειδικότητα επιθυμούν.

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που θέλουν να συνεχίσουν σε ειδικότητα ίδιου τομέα για την οποία υπάρχει αντιστοίχιση και μπορούν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο ΔΕΝ συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση. Υποβάλλουν αίτηση απ’ ευθείας στο ΙΕΚ στο οποίο λειτουργεί σε Γ’ εξάμηνο η ειδικότητα που επιθυμούν. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα ΔΙΕΚ που προσφέρουν την ειδικότητα προτίμησής σας στο Γ εξάμηνο για τις προθεσμίες της αίτησης και τα δικαιολογητικά. Ειδικά για τα ΔΙΕΚ εποπτείας ΥΠΑΙΘ στην αρχική σελίδα, στις Ανακοινώσεις μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι προσφερόμενες ειδικότητες Γ’ εξαμήνου.

Πως συγκεντρώνω μόρια και διεκδικώ την εισαγωγή μου με τη διαδικασία εισαγωγής του Σεπτεμβρίου και εκτός παράλληλου μηχανογραφικου;
Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζομένων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο ΙΕΚ. (οι τίτλοι σπουδών με τους οποίους μπορεί κάποιος να εγγραφεί είναι σε Ι.Ε.Κ. είναι ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ). Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθμια κλίμακα, γίνεται αναγωγή σε εικοσαβάθμια κλίμακα.
Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας μοριοδοτείται με πέντε (5) μόρια.
Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας μοριοδοτείται με τρία (3) μόρια.
Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτείται με τρία (3) μόρια.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τη σειρά επιλογής καθορίζουν: 1) η ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, 2) η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, 3) η ιδιότητα προστάτη ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, 4) ο βαθμός του τίτλου σπουδών.
Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια ΙΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με απόφαση των Δ.Δ.Β.Μ. και με βάση τα οριζόμενα στην Υ.Α. Δ/13074/7.6.00 (ΦΕΚ 780/23−6−2000), όπως εκάστοτε ισχύει.…»

5+1 Μπορώ να κάνω αίτηση πέρα από τα ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ ή άλλου φορέα;
Ναι, μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονα αίτηση για άλλη δομή, πρέπει όμως να απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα. Όμως, τελικά θα πρέπει να επιλέξετε ΕΝΑ μόνο Ι.Ε.Κ. όπου θα εγγραφείτε.

Επιλογικά, θα πρέπει να ξέρετε πως κατά τη λήξη της εκάστοτε προθεσμίας, οι αιτήσεις μοριοδοτούνται αυτόματα και επιλέγονται οι επιτυχόντες σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία τους, τις προτιμήσεις-επιλογές τους και το πλήθος των τμημάτων που θα αποφασισθεί να λειτουργήσουν ανά ΙΕΚ και ειδικότητα.

Στην ιστοσελίδα υποβολής αιτήσεων (https://diek.it.minedu.gov.gr) θα βγει ανακοίνωση όταν είναι έτοιμα τα αποτελέσματα. Για να μάθει κάποιος αιτών/ούσα το αποτέλεσμα της αίτησής του, θα πρέπει να κάνει Είσοδο στο σύστημα, με το ίδιο email με το οποίο υπέβαλε αίτηση. Όταν κάνει είσοδο, το σύστημα θα του εμφανίσει το αποτέλεσμα. Αν είναι επιτυχών/ούσα, θα πρέπει να προσέλθει στο ΙΕΚ για έλεγχο των δικαιολογητικών και ΕΓΓΡΑΦΗ μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί.

Μετά το τέλος αυτής της «πρώτης φάσης» εγγραφών, θα γίνει ΝΕΑ επιλογή για την κάλυψη των κενών θέσεων που τυχόν έχουν προκύψει (επιτυχόντες που δεν προσήλθαν για εγγραφή, επιτυχόντες με ελλιπή δικαιολογητικά κλπ). Η επιλογή αυτή βασίζεται στους επιλαχόντες της αρχικής επιλογής σύμφωνα με τα μόρια τους, τις προτιμήσεις-επιλογές τους και το πλήθος των κενών θέσεων ανά τμήμα που έχουν μείνει μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών.

Στην ίδια ιστοσελίδα θα βγει ΝΕΑ ανακοίνωση και με τον ίδιο τρόπο, όπως στην πρώτη φάση, θα μπορεί να δει το αποτέλεσμα της «δεύτερης φάσης». Οι νέοι επιτυχοντες καλούνται για εγγραφή εντός καθορισμένης προθεσμίας. Μετά το πέρας της ανακοινώνεται η έγκριση λειτουργίας των νέων τμημάτων Α εξαμήνου και αρχίζει η κατάρτιση.

Αναλυτικές πληροφορίες και τη σχετική διαδικασία μπορείτε να την κάνετε ΕΔΩ https://diek.it.minedu.gov.gr/

Σύνταξη: Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

ΠΗΓΗ: https://employ.edu.gr/sos-plhrofories-gia-iek-2022/