Αλλαγές στους συντελεστές βαρύτητας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Νέες τροποποιήσεις, κατόπιν υπουργικής απόφασης (υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-202) , στους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Πηγή :employ.edu.gr/