9.908 Θέματα και οι ενδεικτικές απαντήσεις τους σε 33 μαθήματα της Α΄ και Β΄ τάξης ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ

Συνολικά 9.908 Θέματα συνοδευόμενα από τις ενδεικτικές απαντήσεις 33 μαθημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ, αναρτήθηκαν μέχρι σήμερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Αυτή την περίοδο το επιτελείο του ΙΕΠ:

Α. Κάνει αναδιατυπώσεις, εκεί που που απαιτείται, των ήδη αναρτημένων θεμάτων.

Β. Αφαιρεί θέματα από την πλατφόρμα, εφόσον διαπιστώνονται προβλήματα, όπως το επίπεδο δυσκολίας είναι για μεγαλύτερες τάξεις.

Γ. Προσθέτει νέα θέματα.

Η Τράπεζα Θεμάτων θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά φέτος στην Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023, θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της Τράπεζας Θεμάτων καλύπτοντας και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.

Πατήστε αντίστοιχα παρακάτω για να ανοίξετε τα θέματα με ενδεικτικές απαντήσεις σε μορφή zip.

Labora.gr