Διαγώνισμα Κοινωνιολογίας Προσανατολισμού

Το διαγώνισμα που παρατίθεται αφορά στα κεφάλαια 5 και 7 του μαθήματος της Κοινωνιολογίας

ΘΕΜΑ Α

1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε τις παρακάτω προτάσεις, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος:

α. Οι όροι εξειδίκευση και εξοικείωση είναι ταυτόσημοι.

β. Οι νέες τεχνολογίες δε συνιστούν πανάκεια ως προς τον περιορισμό της φτώχειας και της ανεργίας.

γ. Η είσοδος της πληροφορικής στην εκπαίδευση στα σχολεία – μεταξύ άλλων – έχει ως σκοπό να αποτελέσει εργαλείο για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.

δ. Η πρώτη γενιά κρατών διαμορφώθηκε κατά το 19ο αιώνα από αντίδραση στις φεουδαρχικές δομές.

ε. Ο Μαρξ ισχυρίστηκε ότι το κράτος δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των κυρίαρχων τάξεων και χάρη στους θεσμικούς μηχανισμούς καταστολής που διαθέτει μπορεί να ασκεί εξουσία στα εργατικά στρώματα.

[Μονάδες 15]

2. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις (Α1, Α2) και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

Α1. Ως θεωρητικοί εκπρόσωποι του πλουραλιστικού μοντέλου λογίζονται οι:

α. Μαρξ και Αλτουσέρ

β. Μπολ και Πέτερς

γ. Νταλ, Αρόν και Γκαλμπρέιθ

δ. όλοι οι ανωτέρω

Α2. Η πολιτική αλλοτρίωση καταπολεμάται από:

α. τους κυβερνώντες του κράτους

β. τους ίδιους τους πολίτες

γ. το δημοκρατικό πολίτευμα

δ. τους κυβερνώντες και τους ίδιους τους πολίτες

[Μονάδες 10]

ΘΕΜΑ Β

Ομάδα Α

Α1. Ποιες λειτουργίες εκπληρώνει ο εκπαιδευτικός μηχανισμός σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο Κριστιάν Ντε Μοντλιμπέρ;

[Μονάδες 10]

Α2. Τι ισχυρίζεται ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ για τις «ίσες ευκαιρίες» στην εκπαίδευση; Τι καλείται να προωθήσει ο μηχανισμός «ισότητας ευκαιριών» στην εκπαίδευση;

[Μονάδες 15]

Ομάδα Β

Β1α. Να δοθεί ο ορισμός της δευτερογενούς κοινωνικοποίησης. Κατόπιν να στοιχειοθετούν οι πυλώνες της γνώσης, όπως προσεγγίζονται κατά την UNESCO (1999).

β. Τι συνιστά κράτος για τον Βέμπερ; Σε ποιες διενέργειες έγκειται η δημιουργία του κράτους κατά τον κοινωνιολόγο;

[Μονάδες 25]

Β2α. Να σκιαγραφηθεί το μοντέλο (είδη) των ελίτ ως κοινωνική βάση εξουσίας.

β. Να οριστούν οι έννοιες: «άμεση δημοκρατία», «πολιτική συμπεριφορά».

γ. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η διαμόρφωση της πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς;

δ. Τι περιλαμβάνει η διαδικασία θεμελίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος; Στον αντίποδα, να δοθούν τα χαρακτηριστικά του ολοκληρωτισμού.

[Μονάδες 25]

Τάσος Τριανταφυλλόπουλος*
Φιλόλογος, MSc Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση

Πηγή www.schooltime.gr