Κέντρο Διδασκαλίας Ιδιαιτέρων Μαθημάτων: Είμαστε δίπλα σου!

Στο Φροντιστήριο Μ.Ε. «Κέντρο Διδασκαλίας Ιδιαιτέρων Μαθημάτων» επιθυμία μας είναι όλοι οι μαθητές να έχουν ίση δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και προσπαθούμε με πράξεις, να αντισταθμίσουμε τις κοινωνικές και οικονομικές δυσχέρειες, που αντιμετωπίζει η οικογένεια την περίοδο αυτή, μέσω του προγράμματος υποτροφιών που αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε για το σχολικό έτος 2019-2020.

Πιστεύοντας βαθιά πως η εκπαιδευτική διαδικασία είναι αγαθό που πρέπει να παρέχεται σε όλους, δίνουμε την ευκαιρία διεκδίκησης 2 υποτροφιών σε νέους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ λυκείου και 2 υποτροφιών σε νέους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β΄ Λυκείου. Το ύψος της υποτροφίας αφορά έκπτωση 25% επί των μηνιαίων διδάκτρων και αφορά τους μήνες που περιλαμβάνονται στο χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2019 έως και Μάιο 2020. Η διαδικασία επιλογής θα γίνει με βάση
τις επιδόσεις του μαθητή και την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Κριτήρια επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών.
• Γενικός μέσος όρος βαθμολογίας 18+
• Οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
• Αίτηση υποτροφίας που συμπληρώνεται στην γραμματεία.
• Αντίγραφο του ελέγχου επίδοσης ή του απολυτηρίου.
• Εκκαθαριστικό της εφορίας για το έτος 2018.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία μέχρι το Σάββατο 21-9-2019 ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 30-9-2019.

Η διαδικασία παρακολουθείται και ελέγχεται από το νομικό εκπρόσωπο του Φροντιστηρίου.