Πανελλήνιες 2019:Σχολιασμός των θεμάτων στα Λατινικά, στο ΑΟΘ και στη Χημεία προσανατολισμού

Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα εξετάσεων  για αρκετούς μαθητές ενώ ορισμένοι υποψήφιοι της Θετικής συνεχίζουν με  Βιολογία Προσανατολισμού.
Δείτε αναλυτικά το σχολιασμό των σημερινών θεμάτων.

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Τα φετινά ζητούμενα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και χαρακτηρίζονται ως θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Χρειάζεται πολύ καλή γνώση της θεωρίας και άριστη εφαρμογή της μεθοδολογίας των ασκήσεων.
Το πρώτο θέμα κρίνεται βατό. Το δεύτερο θέμα απαιτεί καλή γνώση του 5ου κεφαλαίου και σχεδιασμού καμπυλών. Το τρίτο θέμα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και απαιτεί ανάπτυξη θεωρίας. Το τέταρτο θέμα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και απαιτούσε μεγάλη προσοχή.
Το επίπεδο είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο της προηγούμενης χρονιάς.

Για να δείτε τα θέματα πατήστε εδώ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Τα φετινά ζητούμενα προέρχονται από αποσπάσματα των κειμένων 20, 38, 45(ένα εκ των οποίων εξετάστηκε και στις περσινές εξετάσεις). Όλα τα ζητούμενα είναι διατυπωμένα σαφώς, στα πρότυπα των προηγούμενων χρόνων. Η μόνη πρωτότυπη άσκηση είναι η Γ2γ που αφορά σε κλίση πρότασης. Οι γραμματικές παρατηρήσεις είναι βατές. Το ίδιο ισχύει για τα συντακτικά ζητούμενα, τα οποία σε 2 υποερωτήματα (Γ2α, Γ2β) περιορίζονται σε αναγνώριση δευτερευουσών προτάσεων. Οι πολύ καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να αριστεύσουν.

Για να δείτε τα θέματα πατήστε εδώ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Παραθέτουμε το σχολιασμό της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.
Διαβάστε εδώ 

Για να δείτε τα θέματα πατήστε εδώ