Πανελλήνιες 2019:Σχολιασμός θεμάτων Φυσικής, ΑΕΠΠ και Ιστορίας Προσανατολισμού

Διαβάστε αναλυτικά τις εκτιμήσεις των θεμάτων απο τους καθηγητές του Φροντιστηρίου μας

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΠΠ 2019

Τα φετινά θέματα στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κρίνονται διαχειρίσιμα από τους μαθητές που έχουν κάνει την αντίστοιχη προετοιμασία.Καλύπτουν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης και πρόκειται για θέματα αναμενόμενα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ευκολότερα από τα αντίστοιχα του 2018.

Για να δείτε τα θέματα πατήστε εδώ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τα φετινά θέματα της Ιστορίας Προσανατολισμού χαρακτηρίζονται ως διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το θέμα Α είναι βατό ενώ στο θέμα Β χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς απαιτείται συνδυαστική απάντηση από τρία κεφάλαια της εξεταστέας ύλης. Οι πηγές που αφορούν το θέμα Γ είναι διαχειρίσιμες ενώ οι πηγές στο Δ θέμα απαιτούν προσοχή και καλή γνώση του βιβλίου σε συνδυασμό με την κριτική ικανότητα του υποψηφίου.

Για να δείτε τα θέματα πατήστε εδώ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τα θέματα της Φυσικής Προσανατολισμού κρίνονται απαιτητικά. Το Α θέμα είναι απαιτητικότερο από άλλες χρονιές ενώ τα ερωτήματα Α2 και Α4 χρειάζονται αρκετές πράξεις. Το θέμα Β1 θεωρείται βατό καθώς απαιτεί την εφαρμογή τύπων της διδακτέας ύλης, το Β2 απαιτεί και αυτό αρκετές πράξεις ενώ το Β3 είναι πολύ απαιτητικό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το θέμα Γ είναι διαχειρίσιμο και παρόμοιο με άσκηση του σχολικού βιβλίου ενώ το θέμα Δ έχει πέντε ερωτήματα και χρειάζεται πολλή προσοχή και χρόνο για την επίλυση του.

Για να δείτε τα θέματα πατήστε εδώ