Πανελλήνιες 2019: Σχολιασμός θεμάτων Αρχαίων Ελληνικών

Τα φετινά θέματα των Αρχαίων Ελληνικών χαρακτηρίζονται ως διαχειρίσιμα από τους μαθητές, που έχουν κάνει την αντίστοιχη προετοιμασία, αν και υπάρχουν εκφωνήσεις που παρουσιάζουν πρωτοτυπία και ζητούνται δεδομένα -εντός της διδακτέας ύλης-, που δεν έχουν ζητηθεί σε παρελθόντα έτη.

Αναλυτικότερα, το ζητούμενο Α1 είναι συνδυασμός κλειστού και ανοιχτού τύπου ενώ προσοχή χρειάζεται στο ερώτημα Β1 καθώς θα πρέπει να αντληθούν πληροφορίες περισσότερο από την αμέσως προηγούμενη ενότητα και όχι μόνο από τη δοθείσα. Η εισαγωγή για άλλη μια χρονιά εξετάζεται με τη μορφή Σωστού-Λάθους, ενώ στους μαθητές δόθηκε και παράλληλο κείμενο για συγκριτική εξέταση.
Η ερώτηση κατανόησης στο άγνωστο κείμενο απαιτεί μελέτη ολόκληρου του κειμένου, και όχι μόνο του αποσπάσματος που ζητείται για μετάφραση. Το κομμάτι των ζητουμένων της γραμματικής απομακρύνεται από όσα ζητούνταν τα προηγούμενα έτη και παρουσιάζεται περισσότερο απλοποιημένο. Στη σύνταξη, οι μαθητές πρέπει να δώσουν προσοχή στο Γ4β καθώς η διατύπωση ίσως τους μπερδέψει (μετατροπή από παθητική σύνταξη σε ενεργητική).
Χρειάζεται σωστή διαχείριση του χρόνου, για να απαντηθούν πλήρως όλα τα ερωτήματα, στα οποία όμως ένας ολοκληρωμένα προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να ανταποκριθεί.

Για να δείτε τα θέματα πατήστε εδώ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΕΧΛΙΜΠΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ