Το μάθημα των Αρχαίων στην Α΄Λυκείου

Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ Λυκείου στοχεύει στο να εξοικειώσει τους μαθητές με δύο σημαντικούς εκπροσώπους των Αρχαίων Ελλήνων ιστοριογράφων, το Θουκυδίδη και τον Ξενοφώντα. Παράλληλα όμως ,με τη βοήθεια του Εγχειριδίου Γλωσσικής Διδασκαλίας, διευρύνουν τις γνώσεις τους στο Συντακτικό και τη Γραμματική.

Όλοι οι μαθητές αλλά κυρίως αυτοί που γνωρίζουν ότι θα ακολουθήσουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, είναι αναγκαίο να δώσουν την απαραίτητη προσοχή στο μάθημα των Αρχαίων, ώστε να μην τους δημιουργηθούν γνωστικά “κενά” τα οποία θα τους δυσκολέψουν αργότερα στα Αρχαία Κατεύθυνσης.

Στο Κέντρο Διδασκαλίας Ιδιαιτέρων Μαθημάτων παρέχουμε όλο το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό που χρειάζονται οι μαθητές, ώστε να αντεπεξέλθουν πλήρως στις απαιτήσεις του μαθήματος. Με ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε ξεχωριστή σημασία στις ανάγκες κάθε μαθητή, προκειμένου να τον βοηθήσουμε να θέσει γερές βάσεις στο μάθημα των Αρχαίων και να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα στα επόμενα σχολικά χρόνια. Τα ολιγομελή μας τμήματα και το εκπαιδευτικό μας υλικό μας βοηθούν να παρέχουμε την καλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία στους μαθητές μας, που μαθαίνουν την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ουσιαστικά, χωρίς να χρειάζεται να βασίζονται στην αποστήθιση, αναπτύσσοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους. Στόχος των έμπειρων στη διδασκαλία καθηγητών μας είναι κάθε παιδί να λαμβάνει ξεχωριστή προσοχή καλύπτοντας κάθε απορία του.

Βοηθήστε το παιδί σας να αποκτήσει γερές βάσεις στο μάθημα των Αρχαίων, ξεκινώντας από την Α΄ Λυκείου και προσφέροντάς του το καλύτερο στην φροντιστηριακή εκπαίδευση! Επικοινωνήστε μαζί μας και κάντε εγγραφή στα ολιγομελή τμήματα του Κέντρου Διδασκαλίας Ιδιαιτέρων Μαθημάτων συμβάλλοντας στη μελλοντική επιτυχία του παιδιού σας.