Η σημασία των διαγωνισμάτων και της επικοινωνίας για τους μαθητές.

Για την επιτυχία ενός μαθητή στις Πανελλαδικές εξετάσεις υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν  καθοριστικό ρόλο και συμβάλλουν στη σωστή αφομοίωση της ύλης αλλά και στην καλή  ψυχολογία του μαθητή. Δύο από αυτούς είναι τα συχνά διαγωνίσματα και η τακτική επικοινωνία καθηγητών – μαθητών και γονέων.

 

  • Το Φροντιστήριο Μ.Ε. Κέντρο Διδασκαλίας Ιδιαιτέρων Μαθημάτων θεωρεί πολύ σημαντική τη διαδικασία της συνεχούς επανάληψης της διδαγμένης ύλης. Για το λόγο αυτό οργανώνει συνεχή επαναληπτικά διαγωνίσματα, διαμορφωμένα από τους έμπειρους καθηγητές του φροντιστηρίου, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες που γνωρίζουν τόσο οι μαθητές, όσο κι οι γονείς – κηδεμόνες.
  • Οι υπεύθυνοι και οι καθηγητές του Φροντιστηρίου Μ.Ε. Κέντρο Διδασκαλίας Ιδιαιτέρων Μαθημάτων εκτιμούν ότι η συνεχής ενημέρωση κι η επικοινωνία με τους γονείς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη πορεία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Έτσι οι γονείς ενημερώνονται για τυχόν
    απουσίες των παιδιών από τα μαθήματα και τα διαγωνίσματα του Φροντιστηρίου, την προετοιμασία και την επίδοσή τους στα καθημερινά μαθήματα και για την επίδοσή τους στα διαγωνίσματα.
    Πέρα από τις τακτικές ενημερώσεις του φροντιστηρίου, το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι διαθέσιμο να συζητήσει με τους γονείς οποιοδήποτε ζήτημα και αν προκύψει  κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Βαθιά μας πεποίθηση αποτελεί το γεγονός ότι οι καθηγητές και οι γονείς είναι συνοδοιπόροι στον ίδιο δρόμο, στηρίζοντας τη δύσκολη προσπάθεια των παιδιών.