Η σωστή προσέγγιση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεση)

Το μάθημα της Έκθεσης είναι ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα, στο οποίο οι μαθητές εξετάζονται από τα πρώτα χρόνια του Γυμνασίου έως και την τάξη της Γ΄ Λυκείου σε Πανελλαδικό πια επίπεδο. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη τη σωστή και ολοκληρωμένη διδασκαλία του μαθήματος από έμπειρους καθηγητές.

Είναι ένα μάθημα το οποίο αφορά όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από την Ομάδα Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει καθώς ανήκει στα μαθήματα Γενικής παιδείας. Η προετοιμασία του μαθητή πρέπει να στηρίζεται στο συνδυασμό της πλήρους θεωρητικής κάλυψης του μαθήματος με συνεχείς και επαναλαμβανόμενες πρακτικές ασκήσεις. Γι΄ αυτό τον λόγο στο Κέντρο Διδασκαλίας Ιδιαιτέρων Μαθημάτων στοχεύουμε στην καθοδήγηση του μαθητή βήμα – βήμα αρχικά για την εξοικείωση του με την μεθοδολογία της περίληψης αλλά και με τις απαιτήσεις κάθε είδους ασκήσεων (λεξιλογικών, υφολογικών, δομής) που περιέχονται στα κριτήρια των Πανελλαδικών εξετάσεων. Επιπλέον επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην κατανόηση της τεχνικής για την παραγωγή λόγου σε δεδομένο επικοινωνιακό πλαίσιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εξετάσεων (σχεδιαγραμματική προσέγγιση, οργανωμένη δομή) και ταυτόχρονα δίνουμε βαρύτητα στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου του μαθητή, στη σωστή διαχείριση του χρόνου του και στη συνεχή και αναλυτική αξιολόγηση της προσπάθειάς του, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του στο γραπτό λόγο.

Η προσέγγιση θεμάτων επικαιρότητας, η όξυνση της κριτικής ικανότητας και η οργάνωση της σκέψης με στόχο την αποτελεσματική έκφραση των ιδεών του μαθητή αποτελούν θεμέλιο λίθο για την επιτυχία στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και σε όλα αυτά στοχεύουμε μαζί με τους μαθητές μας.

Ιωαννίδου Στεφανία  (Φιλόλογος)